Bezpłatne badanie słuchu

W każdy czwartek od godziny 10:30 oferujemy bezpłatne badanie słuchu, które przeprowadza firma Marmed. Bezpośrednio po badaniu pacjent uzyska informacje na temat swojego słuchu oraz jakie są możliwości pomocy dla tych u których wykryto ubytki słuchu i jakie są sposoby zapobiegania jego uszkodzeniu.

Badania są bezbolesne i krótkie. Osoby zainteresowane nie muszą posiadać skierowania. Rejestracja nie jest wymagana.